Category Managment

POKRYCIE KALORYCZNE

WCIĄŻ DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU…

Pokrycie kaloryczne określa udział karmy gotowej w całkowitej diecie psów i kotów domowych.
W krajach zachodnich sięga, a nawet przekracza 100%.

  2010 2017 2018 2019 2020
PIES 11,6% 29% 30,6% 32,4% 34%
KOT 22,8% 50% 52,6% 55,8% 58%

 

W Polsce przez ostatnie 9 lat odnotowano podwojenie rynku karmy gotowej dla kotów i potrojenie rynku karmy dla psów.

 

Euromonitor International, 2018-2020 estimation, 2010 MEMBR

JAKICH WZROSTÓW RYNKU
MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ?

 

 

 

Nielsen JJ 2018, Euromonitor International
*estymacje oparte o rosnące trendy

 

 

 

 

 

CZY LEPIEJ WALCZYĆ O ZWIĘKSZENIE SWOICH UDZIAŁÓW W RYNKU

CZY O WZROST CAŁEJ KATEGORII?

 

Każdy pewnie odpowie, że o jedno i o drugie.

Jednak naszym celem jest pomaganie wszystkim uczestnikom rynku w budowaniu strategii wzrostu, owocującej powiększeniem się całej kategorii!

Tym właśnie zajmuje się Category Management.

Czy lepiej walczyć o zwiększenie swoich udziałów w rynku

DEFINICJA I CEL PROCESU CATMAN

 

“Proces zachodzący pomiędzy producentem a kupcem, polegający na zarządzaniu kategorią produktów w strategiczny sposób w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta oraz maksymalizacji zyskowności sprzedaży całej kategorii.

ECR Committee

 

”Strategiczne zarządzanie kategorią produktów w celu maksymalizacji zysku i zaspokojenia potrzeb klienta”

Institute of Grocery Distribution

 

Zarządzanie Kategorią ma na celu jak najefektywniejsze sformatowanie oraz rozmieszczenie na półkach wyselekcjonowanych grup towarowych w sposób gwarantujący optymalne zaspokojenie wymagań konsumentów. Jest to proces, w którym detalista zarządza kategorią produktów wspólnie z producentem (dostawcą), wykorzystując swoją i jego wiedzę na temat zachowań konsumenta na rynku.

Definicja i cel procesu CatMan

CEL ZARZĄDZANIA

KATEGORIĄ PRODUKTÓW

 

Podstawowym celem projektu zarządzania kategorią jest jej całościowy wzrost, a nie wzrost konkretnej marki czy segmentu.

Cel zarządzania kategorią produktów

CO POTRAFIMY I CO OFERUJEMY

 

  • Współpracujemy z klientami kanału nowoczesnego w kraju jak i za granicą
  • Nasi partnerzy to najwięksi gracze w swoich kanałach rynkowych
  • Prowadzimy projekty o różnych stopniach złożoności
  • Proponujemy kompleksowe zarządzanie kategorią
  • Nasze projekty dostosowane są do specyfiki i potrzeb Klienta
  • Gwarantujemy ciągłość projektów
  • Posiadamy aktualne dane rynkowe m.in. Nielsen, Euromonitor etc.
  • Wykorzystujemy profesjonalne narzędzia (Spaceman)

 

 

RODZAJE PROJEKTÓW CATMAN

3 PODEJŚCIA DO PROJEKTÓW CATEGORY MANAGEMENT

 

 

ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ

– NASZE ZASADY

 

Realizując projekt Category Management zawsze patrzymy bardzo szeroko na biznes. Bazujemy na aktualnych i historycznych danych rynkowych dla poszczególnych kanałów sprzedaży wybranych segmentów.

Dane rynkowe są opracowywane m.in. w oparciu o szczegółowe dane Nielsen i Euromonitor.

Realizując zaawansowany projekt analizujemy również dane odsprzedażowe Klienta.

Pomimo tak szczegółowego i obiektywnego podejścia do każdego projektu ostateczna decyzja należy zawsze do naszego Klienta.