Regulamin korzystania ze strony internetowej mispol.pl oraz mispol.com.pl i polityka ochrony prywatności

1. Zasady podstawowe
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji jakiegokolwiek punktu, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi ochrony prywatności odpowiadającej standardom określonym w przepisach prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.
2. Treść strony internetowej
Wszelkie informacje stanowiące treść witryny mispol.pl oraz mispol.com.pl są własnością MISPOL S.A. i udostępniane są jedynie w celu informacyjnym. Jakiekolwiek dane dotyczące produktów stanowiących przedmiot działalności MISPOL S.A. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Niedozwolone jest udostępnianie, rozpowszechnianie i powielanie jakichkolwiek informacji stanowiących treść witryny mispol.pl oraz mispol.com.pl w celach marketingowych. Wszelkie znaki towarowe, wzory użytkowe i inne prawa stanowiące przedmiot ochrony własności intelektualnej wykorzystane na naszej stronie internetowej stanowią własność MISPOL S.A. lub użytkownika licencji. Wykorzystanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub powielanie w jakiejkolwiek innej formie, w całości lub w części, treści zawartych na naszej stronie internetowej jest niedozwolone.
3. Podstawa prawna
Podstawę polityki prywatności stanowią:
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
- Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, tj. ),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Do zagadnień związanych z ochroną praw niematerialnych stosuje się przepisy prawa własności przemysłowej, ustawy o ochronie praw autorskich oraz przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zasady przetwarzania danych
Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane zbierane są przy użyciu tzw. plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, szczególnie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. (zazwyczaj cookies zawierają nazwę domeny, czas przechowywania oraz unikalny numer pliku.)
5. Przechowywanie i ochrona danych
Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
- dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji strony z uwagi na rodzaj urządzenia na którym strona jest wyświetlana, - tworzenia statystyk mogących zrozumieć potrzeby Użytkownika, - zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych, - stosowanie plików reklamowych, pozwalających nam dostarczać Użytkownikowi interesujące dla niego informacje.
Administrator strony zastrzega, iż nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika witryny.
6. Prawo do weryfikacji modyfikacji danych
Użytkownik strony ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do treści, modyfikacji, aktualizacji, zapomnienia lub usunięcia przechowywanych danych.
Użytkownik strony może w każdym czasie zmienić ustawienia stosowania plików cookies, w szczególności poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, zezwalających na automatyczną obsługę plików cookies.
7. Informacje dodatkowe
Administrator strony informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies na naszej stronie, może wpłynąć na funkcjonalność naszej strony internetowej.
MISPOL S.A. może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Administrator witryny poinformuje o wszelkich zmianach w regulaminie korzystania ze strony internetowej lub polityce prywatności. Wszelkie zapytania dotyczące polityki prywatności, a także prośby o udzielenie szczegółowych informacji mogą być kierowane na adres pp@mispol.eu
30.05.2018 r.