Uchwała a sprawie wykupu akcji

Uchwała nr 26/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych MISPOL Spółka Akcyjna...

Read more